Algemene voorwaarden

Je bent een Bickle of je bent het niet. En daarom houden wij van Bickle van duidelijkheid. We hebben onze uiterste best gedaan om deze website zorgvuldig van informatie te voorzien. We gaan er dan ook vanuit dat, mocht er iets te bespreken zijn, dat we daar wel uitkomen. Toch zijn we verplicht wat kleine lettertjes met je te delen. Zie hier!

Heb je er een vraag over? Stuur dan gerust een berichtje naar happy@bickle.nl.

Begrippen en toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bickle zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij de initiatiefnemer van Bickle zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van Bickle staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (6% of 21%). Je betaalt geen verzendkosten bij verzendingen binnen Nederland boven een bedrag van € 75. Onder dit bedrag zijn de verzendkosten variabel en afhankelijk van het product en/of producten die besteld worden.

De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht zijn per land verschillend en kun je opvragen bij Bickle. Als je meerdere producten bestelt, wordt het product met de hoogste verzendkosten als uitgangspunt genomen. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is van Bickle bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Verzenden

Bickle streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1 werkdag te verzenden. Voor producten die niet op voorraad zijn, staat de verwachte verzenddatum vermeld in de beschrijving. Mocht dit niet het geval zijn, dan proberen we binnen 2-3 weken na ontvangst van de betaling de bestelling te verzenden naar het door jou opgegeven adres. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, sturen we je een e-mail om je hiervan op de hoogte te stellen. Bickle is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL, DHL of UPS. Bickle is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Bickle neemt de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Je dient dit binnen 7 dagen na verzending van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Bickle worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal. Voor de betaling kun je gebruikmaken van Paypal en IDeal.

Reclamatie en retourneren

Bickle doet er alles aan om je product goed af te leveren. Toch raden wij aan de geleverde artikelen meteen na ontvangst te controleren. Voldoen ze niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail. We proberen eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met jou,  op de best mogelijke manier op te lossen. Als we binnen 2 dagen geen schriftelijke bezwaren hebben ontvangen, dan gaan we ervan uit aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Je hebt het recht de door Bickle geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen vragen we je zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is, om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. De artikelen kun je binnen het zichttermijn retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en retourformulier. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Bickle de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer de door Bickle afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Bickle, van het personeel en de producten van Bickle voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Bickle is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Bickle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Bickle. De aansprakelijkheid van Bickle is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Bickle, dan wel tussen Bickle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Bickle, is Bickle niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bickle.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Bickle opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Bickle het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Bickle of bij de toeleveranciers van Bickle.

Privacy

Bickle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na jouw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling. Lees vooral ook even ons Privacy Statement.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Bickle

Molenlaan 135

3055EK Rotterdam

happy@bickle.nl

06-19224401